Erlandersalen, Karlstads universitet

Anmälan stängd

25

Okt

Gästföreläsning: cybersäkerhet för ett hållbart samhälle

Kl. 10.00-11.30

Gästföreläsning: cybersäkerhet för ett hållbart samhälle

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, bjuder in till en föreläsning med forskaren och cybersäkerhetsexperten Fredrik Blix från Stockholms universitet.

Fredrik Blix är doktor i cybersäkerhet och universitetslektor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet. Han är också Principal på det svenska IT-utvecklingsföretaget Cybercom. Fredrik Blix syns ofta i media där han förklarar komplexa cybersäkerhetsfrågor på ett enkelt sätt.

– I takt med digitaliseringens frammarsch har cybersäkerhet fått en alltmer framstående roll. Det finns idag nästan inga brottsutredningar utan IT-inslag, inga krig eller konflikter mellan länder utan cyberattacker, inget rent vatten i kranen eller betalningar i affären utan cybersäkerhet. Kort sagt – cybersäkerhet har blivit centralt för ett hållbart samhälle, säger Fredrik Blix.

Seminariet ”Cybersäkerhet för ett hållbart samhälle”kommer att kretsa kring frågor som: Vad är ett hållbart samhälle och vilken roll har cybersäkerhet i ett sådant samhälle? Vilken roll har cybersäkerhet i dagens samhälle och hur kommer den att förändras? Hur kan vi som företag, organisation, kommun eller region bidra till god cybersäkerhet? Vilka beröringspunkter finns mellan cybersäkerhet och andra vetenskapliga fält som företagsekonomi, informatik, marknadsföring och tjänstedesign?

Personal och studenter vid Karlstads universitet och allmänhet är välkomna att delta.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!