Anmäl dig senast den 24/1

25

Jan

Compare

Företag bjuds in till internationellt webbinarium om cybersäkerhet

Kl. 15.00-17.00

- konkreta råd varvas med möjligheter att påverka politiker

Den 25 januari ordnar EU:s och USA:s handels- och teknikråd ett webbinarium om cybersäkerhet för små- och medelstora företag. Webbinariet ger både konkret vägledning om hur man undviker risker och säkrar sina produkter, samt möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.

När företag i allt högre grad har blivit digitala på grund av COVD-19-pandemin, framstår cybersäkerhet som en ännu större utmaning för små och medelstora företag. Behovet av starkare medvetenhet och beredskap för cybersäkerhet har blivit ännu mer uppenbart.

Handels- och teknikrådets webbinarium den 25 januari pågår mellan klockan 15 och 17, och totalt finns plats för 750 medverkande företag.

  • I seminariets första del berättar Lucio Gonzalez Jimenez, från SGS Brightsight CyberLab, om hur små och medelstora företag kan identifiera cyberkriminella och onlinehot, hur man skyddar sig mot riskerna och gör sina produkter och tjänster cybersäkra.
  • I Webbinariets andra del kan små och medelstora företag att dela med sig av sina erfarenheter om cybersäkerhet, ställa frågor och rikta rekommendationer direkt till ordförandena för arbetsgruppen och de politiska beslutsfattarna i EU och USA som är närvarande vid mötet.

Kan snabbt ge allvarliga konsekvenser

En nyligen genomförd undersökning av Europeiska unionens byrå för cybersäkerhet visar att för över 80 procent av små och medelstora företag så kan cybersäkerhetsattacker ha allvarliga effekter på verksamheten bara en vecka efter att problemen inträffat. För 57 procent av företagen kan det till och med innebära att de försätts i konkurs och tvingas lägga ner verksamheten.

Compare har som part i två olika initiativ för att skapa Europeiska Digitala Innovationshubbar ombetts sprida kunskap om eventet till våra medlemsföretag och andra intressenter.

Gemensamt initiativ av EU och USA

EU och USA beslutade gemensamt att inrätta ett handels- och teknikråd under ett toppmöte i juni 2021. En av rådets tio arbetsgrupper är inriktat på att säkerställa tillgång till digitala verktyg och tekniker för små och medelstora företag i både EU och USA för att stimulera deras tillväxt, innovation, och konkurrenskraft.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!