Centrala Karlstad

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 6/2

10

Feb

HerbertNathan & Co

ERP: Marknad och Trender – Karlstad

08:30 - 10:00. Fika serveras från kl 08:00

“The impact from emerging technologies"

HerbertNathan & Co lanserar en ny marknadsanalys om den Svenska affärssystemsmarknaden och berättar utifrån detta arbete om systemmarknaden och de teknologitrender som råder.