Online

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 1/9

3

sep

Compare

Digital frukostträff för nytänk

8.30 - 9.30, digitalt deltagande

Nu – mer än tidigare – behöver offentlig verksamhet öppna upp och samverka för nytänk och innovation. Börja hösten med nya tag! 3 september bjuder vi in till en digital frukostträff, varmt välkommen att bli inspirerad!

GÖR PLATS FÖR NYTÄNK OCH INNOVATION

Kommuner och regioner har drabbats hårt av pandemin. Med ökade vårdbehov och vårdskulder, ökad arbetslöshet och sjunkande skatteintäkter behövs det innovationer som kan bidra till att utveckla välfärdstjänsterna med så väl öka kostnadseffektivitet som högre kvalitet. Det offentliga behöver därför tänka och göra nytt i samverkan med näringslivet. Men hur gör man det? Vilka är hindren och hur tar vi tillvara möjligheterna?

ANMÄL DIG HÄR

Under webinariet får du också reda på mer om den digitala utbildning som DigitalWell erbjuder offentliga aktörer under perioden september – november, som går igenom förhållningssätt och arbetsmetoder för att komma ännu längre med att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

FÖRELÄSARE

Niklas Tideklev och Jenny Engström från Dialogmakarna arbetar för att utvidga innovationsutrymmet i offentliga verksamheter och erbjuder rådgivning inom innovations- och förändringsledning med en särskild expertkunskap kring kopplingen mellan innovation och upphandling. De har båda lång erfarenhet från olika myndigheter, nu senast från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Det är även Dialogmakarna som håller i den kommande utbildningen.

LÄS MER OM UTBILDNINGEN


FÖR VEM

Framför allt yrkesverksamma inom offentlig sektor. Samverkan är en nyckel till framgång så att vara flera från samma verksamhet är enbart positivt.

PLATS

Digitalt deltagande via länk som mailas ut före seminariestart.

TID

Torsdag 3 september klockan 08.30-09.30.
Länken hålls öppen från 08.15 för att hinna se att alla kommer in utan problem.

KOSTNAD

Evenemanget är kostnadsfritt.

Sandra Dalåsen

Event Coordinator

+46 (0)73-025 71 29
sandra.dalasen@compare.se

Marie Granander

Process manager

+46 (7)35 008 096
marie.granander@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss