Innovation Park, Karlstad

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 27/8

29

Aug

Compare

CO-DESIGN SPRINT

8:00-12:15

Vad händer när vi strukturerar kreativitet?

Testa på olika tekniker i brainstorming och idégenerering och ta fram lösningar till två skarpa case.

Projektet Digitalwell och Compare vill bjuda in dig till en kollaborativ sprint, där vi parallellt tar fram lösningar till två case under en halvdag. Du kommer att få prova på olika tekniker i brainstorming och idégenerering samt ta del av ett nytt innovationsverktyg som vi tillsammans testar under denna sprint Efter detta kommer vi börja utveckla prototyper (läs mer om Prototyp & Test- Lab nedan). Kom och utmanas!

 

Vad ska vi göra?
Vi kommer att dela upp deltagarna i två grupper och rum, varav den ena börjar med att jobba med idégenerering för caset Att Hitta Rätt och den andra för Digitalt Förändringsstöd. Vi kommer att genomföra några övningar i dessa rum, och samtidigt fylla det digitala innovationsverktyget. Efter en kortare fikapaus byter grupperna case och fortsätter med idégenerering i det andra rummet. 

De två casen som vi kommer jobba med är:  

Att hitta rätt, som handlar om att patienter och anhöriga upplever att det är svårt att hitta inne på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) och hur vi kan ta fram ett digitalt komplement till skyltning, så att alla kan känna sig trygga inför sitt besök? Läs mer. 

Digitalt förändringsstöd, där personer som är i behov av och vill ändra sina levnadsvanor inte alltid klarar att göra det själva och kan därför behöva stöd i förändringsprocessen. Det gäller att stötta en beteendeförändring där forskning visar att täta kontakter ökar framgången. Läs mer. 

 

Vad händer med idéerna?
Efter denna sprint kommer vi att utvärdera idéerna tillsammans med Region Värmland och Friskvården i Värmland. Vi kommer sedan att kommunicera ut de idéer som uppfattas ha störst potential, inför Prototyp & Test- Lab. 

 

Prototyp & Test- Lab
Den 16  18 september öppnar vi upp för Prototyp & Test- Lab på Innovation Park, där det finns möjlighet att jobba med enklare prototyper/mock ups under förmiddagen och sedan testa dessa på användare under eftermiddagen. Labbet är öppet för alla och är kostnadsfritt. Mer information om Prototyp & Test- Lab kommer inom kort, men du kan redan nu anmäla dig här.