Hotell Clarion Plaza, Karlstad

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 25/5

28

maj

Compare

Årsstämma 2018

kl. 11.00 - 11.30

Välkommen på årsstämma 2018

Den 28 maj välkomnar vi dig som Compare-företag till Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma. Representanter från företagen är välkomna. Därefter bjuder Stiftelsen Compare Karlstad på lunch.

Eventuella frågor till styrelsen ska inkomma senast en vecka före stämman.
Frågor skickas till sofia.tonnberg@sogeti.se


Dagordning årsstämma 2018

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande att leda mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Frågan om mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Framläggande av styrelsens förslag på årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
 9. Framläggande av revisorernas berättelse
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande, styrelse och övriga förtroendeposter
 12. Frågor, skriftligen i förväg anmälda till styrelsen
 13. Mötets avslutande

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss