Därför jobbar vi inom det digitala i Värmland!

Värmland har en stark kultur inom det digitala och bredden av kompetens är stor. Det finns närmare 3000 personer som jobbar inom detta växande området. Här samsas stora konsultbolag med mindre vassa utvecklingsbolag. Samverkan mellan Karlstads universitet, med sin spetsforskning inom datasäkerhet, studenter och nytänkande företag är stort. Nedan ser du vad människorna själva inom branschen säger.

"Drivna företag och kompetens i världsklass"

"Att arbeta i Värmland ger närhet till allt, både till storstäderna och affärsmöten samtidigt som man kan njuta av snabba resor till och från jobbet och att få en mer kvalitativ fritid. Men Värmland är mycket mer än skog och natur – här finns drivna företag och kompetens i världsklass." Linda Jonsson, delägare Advant.

"Verklig kundnytta tillsammans"

"Att vi etablerat Qbim i Värmland beror på att vi har kunder i alla väderstreck runt Karlstad. Samtidigt som vi når två huvudstäder relativt kostnadseffektivt och lätt där många av våra kunder och samarbetspartners finns.I en mindre stad som Karlstad, och på Karlstad Business Center, specifikt blir det mycket enklare att jobba tillsammans med andra partners för att förstärka sina egna förmågor och leverera verklig kundnytta tillsammans. Vi ser initiativen på Handelskammaren Värmland, Almi, och klusterna Compare och Paper Province som fantastiska arenor där konsulter och företagare kan träffas och prata innovationer och möjligheter. Nyfikenheten är stor hos företagarna i Värmland och vi har gjort otroligt spännande projektet lokalt som har fått uppmärksamhet av våra partners Alteryx och Microsoft."Sr Business Intelligence Architect Mikael Hyvensjö, Qbim

"Ett spännande näringsliv"

"Många duktiga och kreativa individer lockas till Värmland! Det är som ett mini-Sverige med fjäll i norr, hav i söder och centralorten Karlstad med universitet, spännande näringsliv med både globala koncerner, offentliga myndigheter och mindre bolag. Det är lagom mycket trängsel, bra kommunikationer till kringliggande storstadsområden (Stockholm, Oslo, Göteborg) och världen i stort. Därför finns ÅF också här! Camilla Carlander, sektionschef IT-solutions.

"Förutsättningar till långsiktig kompetensförsörjning i regionen"

"På CGI är det allra viktigaste att hjälpa våra kunder att lyckas och i vår modell är det viktigt med närhet till våra kunder eftersom vi tror detta starkt bidrar till ett ökat engagemang och ansvarstagande, så den lokala närvaron här i Värmland är på många sätt en viktig del av vår verksamhet. Här finns det dessutom ett stort underlag av både ny och traditionell verksamhet med stor kunskap inom viktiga områden, så som exempelvis Stål-, pappers- och träindustrin. Dessutom har vi, via Karlstads Universitet, mycket bra förutsättningar till långsiktig kompetensförsörjning i regionen – vilket är en viktig faktor för att fortsatt kunna leverera hög kvalitet till rätt pris till våra kunder" Thomas Rosvall CGI

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss