Rollen som lösningsarkitekt innebär att du hjälper våra kunder att planera en effektiv anpassning av sin verksamhet och sina IT- system för att möta nya behov som uppstår. För att lyckas är personliga egenskaper, teknisk kompetens samt verksamhetsförståelse avgörande.
I rollen som lösningsarkitekt kommer du att ingå i ett eller flera av företagets utvecklingsteam. Du kommer att få ta del av olika projekt där en agil arbetsmetod används. Vi arbetar i sprintar där vi har regelbundna möten för avstämningar och ett öppet arbetsklimat där vi arbetar nära varandra. Du kommer att vara anställd på IUS innovation och vara placerad hos kund i Oslo samt ha ett tätt samarbete med teamet i Göteborg.
FÖRSTÅELSE KRING FÖLJANDE KONCEPT, SPRÅK OCH RAMVERK
-Event Sourcing/CQRS, DevOps, Continuous integration/ Continuous Delivery, SaaS
-JSON, XML/SOAP, SOA, Microservices, MQ, Kafka
-Java kotlin/Spring, PHP/Laravel, JavaScript/Express mm
-Deployment-verktyg som Jenkins, GitLab CI m.fl.
-IaaS/PaaS så som Amazon AWS, Azure, GCP, OpenStack
ÄR DU INTRESSERAD OCH VILL VETA MAER?
Skicka in CV och personligt brev till rekrytering@iusinnovation.se. Har du frågor är du varmt välkommet att kontakta rekryteringsansvarig Josefine Ravelli på telefon 0736-606914, alternativt mail till josefine.ravelli@iusinnovation.se.
Vi ser fram emot att prata mer med dig!
rekrytering@iusinnovation.se
+46 73 660 69 14

IUS innovation
Bror Nilssons gata 4
41755, Göteborg

+ 46 (0)31-734 40 13

hej@iusinnovation.se

http://www.iusinnovation.se