Nu vill vi hitta fler som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att kunna arbeta med digital utveckling och innovation tillsammans. 

Innovation är viktigare än någonsin. Vårt samhälle står inför stora och viktiga utmaningar inte minst kring hållbarhet, hälsa och tillväxt. Digitalisering skapar fantastiska möjligheter att möta ett samhälle i förändring. Och det enda vi kan vara säkra på är att ingen människa eller organisation kan klara av att lösa dessa utmaningar själva. För oss innebär innovation att dela sina tankar med andra, tillföra mod och drivkraft för att genomföra det nya och i framtiden det självklara.   

Om tjänsten 

Vi söker nu en Innovation manager som ska ha fokus på digitalisering av företag, civilsamhälle och offentlig sektor. Som innovation manager utvecklar och processleder du satsningar på innovation som skapar värde för människa och för organisation. Du deltar i såväl det regionala arbetet, de nationella nätverken och i de europeiska digitala innovationshubbarna. Du är övertygad om att digitalisering och innovation är framtiden och vill lyfta de möjligheter det medför.  

Som innovation manager arbetar du med att skapa innovation i samarbete med många olika aktörer. Det gemensamma är digitaliseringen och möjligheterna med framtidens teknik. Det är ofta inte tekniken som hindrar innovation, det är i stället kultur, värderingar och policys. Som innovation manager arbetar du med ledarskap i ett, som vi kallar det, organisatoriskt mellanrum. Du får innovation och konkreta satsningar att genomföras som ett led i att klara våra stora samhällsutmaningar. Du kommer att vara en del av ett team med en ledande roll i hur digitaliseringens möjligheter kan förverkligas.  

Om dig 

Att få människor att arbeta mot en vision och olika mål på ett engagerat sätt utan att de finns i den egna organisationen är en stor ledarskapsutmaning och det är precis det som vi vill att du är riktigt bra på!  

Du är en entreprenör i själen som gillar att prova det nya och är inte rädd för att misslyckas, då du ser det som en chans att bli ännu bättre, vilket ställer krav på ett agilt och hypotesdrivet arbetssätt. 

Vi ser att du har relevant utbildning för tjänsten och har den bakgrunden som du är övertygad om att vi behöver i vårt team! Självklart har du ett brinnande intresse för teknik och hur innovation kan vara med och skapa framtidens digitala tjänster. 

Om oss 

Vi är ett kluster som består av cirka 100 företag inom techbranschen i Värmland. Vi är en resurs för företag och organisationer som sätter tillväxt i fokus och vill få företag och organisationer att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. Vi arbetar med innovation i ett nationellt och internationellt perspektiv och driver stora innovationssatsningar som DigitalWell Arena och DigitalWell Ventures. För det krävs att vi tänker bortom morgondagen och driver digital utveckling och innovation tillsammans. 

Om processen 

I denna rekrytering samarbetar vi med Testhuset. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Bengt Libäck 0705 94 72 77 eller Andrea Elfman på 073 509 38 66. 

Sök jobbet här

SE Fler lediga jobb hos Compare

English

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se