Frågor att ställa sig inför planering av ett event

  • Är eventet på en plats som inkluderande för alla?
  • Har eventet lika många kvinnor som män bland föredragshållarna?
  • Har föredragshållarna kunskap om företagets värdegrundspolicy?

ladda ner checklista