Fyra av tio kvinnor lämnar tech-branschen, mycket på grund av den mansdominerade kulturen på arbetsplatserna. Förminskande, en grabbig kultur och trakasserier på arbetsplatsen är några av anledningarna. Därför samlades kvinnor inom branschen för att tillsammans starta samtalet och ta fram en lista med krav på hur branschen måste förändras för att de ska vilja stanna kvar.

Tips

Gå igenom listan tillsammans med dina kollegor och diskutera om det är något som ni behöver förändra för att behålla och locka talanger till er arbetsplats.

Artikeln i sin helhet hittar du under länken nedan:

Läs hela artikeln på Unionens hemsida

Fler tips på hur vi kan locka en bredare målgrupp till IT-branschen hittar du här