Fastna inte i detaljer

  • Undvik breda rollbeskrivningar som upplevs som kravlistor som man inte kan leva upp till.

Lyft mjuka värden

  • Som tex hur ser arbetsmiljön ut på företaget?
  • Hur stora är teamen?
  • Ledarskapet?

Testa att nå ut i nya kanaler

  • Relevanta grupper på Facebook eller LinkedIn
  • Testa att annonsera i sociala medier

Tänk 70/30-regeln

  • 70 procent av rekryteringsannonsen ska handla om företagets värderingar, ledarskap och kultur. Max 30 procent bör handla om kompetens och erfarenhetskrav eller arbetsuppgifter.

 

Ladda ner checklista