Tieto - Compare Tieto - Compare

Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med cirka 18.000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen inom IT.

Tieto erbjuder:

IT-tjänster: ● Business intelligence ● Enterprise Content Management ● Infrastrukturtjänster ● Modernisering av äldre programvara ● Microsoft solutions ● Open source ● Oracle solutions ● SAP solutions ● Testing as a service ● Tjänstestyrning och samverkan ● Övergång och transformering

FoU-tjänster● Embedded System Solutions ● Machine-to-Machine (M2M) Solutions ● Mobila lösningar ● Software Development Efficiency

Outsourcing: ● Tjänster för affärssystem ● Applikationsverksamhet ● Kapacitetstjänster ● Informationssäkerhetstjänster ● Konsolidering och optimering ● Hantering av den digitala arbetsplatsen ● Serververksamhet ● Servicecenter och teknisk support ● Unified Communication & Collaboration

Konsulttjänster och digitala tjänster: ● Tekniska konsulttjänster ● Affärskonsulttjänster ● Digital Customership ● Tieto Future Office® ● Financial value chain ● PPS (Praktisk ProjektStyrning) ● Utbildning

Molntjänster: ● Tieto Integration Platform as a Service ● Tieto Unified Communications as a Service

Branschspecifika lösningar: ● Bank och försäkring ● Energi ● Fordon ● Handel ● Logistik ● Media ● Offentlig sektor ● Olja och gas ● Skog ● Telekom ● Tillverkning ● Vård, omsorg och skola
 

● Telekom med inriktning på Network Equipment Providers är den dominerande verksamheten (kontaktperson: Mikael Nordlander) med fokus på dessa områden: ● Signaling solutions (kontaktperson: Anders Kästel): ● Application enablers ● Connectivity for Unified Communications ● Signaling gateways ● Signaling stacks ● Signaling professional services ● Signaling support ● Testing as a service (kontaktperson: Lennart Brodin): ● Test Automation ● Maintenance Package ● Non-functional testing ● Functional testing ● Testing consultancy ● Tieto R&D IT & Labs utvecklar och driftar verktyg som effektiviserar utvecklingsprocesserna. Exempel på verktyg är simulatorer för protokollgränssnitt och emulatorer för HW. Inom Tietos R&D-organisation har R&D IT & Labs ansvaret för testerbjudandet och arbetet med att ta fram effektiva utvecklingsprocesser

● Telekom med inriktning på Network Equipment Providers är den dominerande verksamheten. Övriga branschkompetenser som är representerade i Karlstad är ● Bank och försäkring ● Fordon ● Offentlig sektor, Skog och Tillverkning

● Active Directory ● Agile ● AJAX ● Android ● Ant/nAnt ● Apache ● API ● ASP ● ASP .NET ● Atlassians produkter ● Backbone ● Bluetooth ● C, C++ ● C# ● Cisco OS ● Citrix ● Clear Case ● ClearQuest ● CMS ● Cobertura ● Context-Driven Testing ● CruiseControl ● CSS ● Delphi ● Eclipse ● EJB ● Enterprise JavaBeans ● EPiServer ● Ethernet ● FPGA ● Git ● Gnu ● GTP ● HTML ● HTTP/FTP ● Hudson ● IBM ● IBM DB 2 ● IPv4/IPv6 ● J2EE ● Java ● Javascript ● JBoss ● Jquery ● JSP ● LabVIEW ● LINUX ● Log4J ● LTE ● Matlab ● Maven ● Microsoft .NET ● Microsoft Access ● Microsoft BackOffice ● Microsoft Biztalk ● Microsoft Exchange ● Microsoft Forefront ● Microsoft Office ● Microsoft Office365 ● Microsoft SharePoint ● Microsoft SQL Server ● Microsoft Team Foundation Server ● Microsoft Visual Studio ● MSBUILD ● MySQL ● NoSQL ● Novell Netware ● Objective C ● Open GL ● OpenLDAP ● Oracle ● OSLC ● PERL ● PHP ● Portlets ● PostgreSQL ● Progress ● PROPS ● QlikView ● Radiokommunikation ● Rational ● Redhat ● RPG ● RTP/RTCP ● Ruby on Rails ● SCRUM ● SCTP ● SDM ● Serverdrift ● Servlets ● Signalbehandling ● Sigtran ● SIP/IMS/NGIN ● SOA ● SOAP ● Software Control Testing ● Solaris ● SQL ● SS7 ● Struts/Struts 2 ● Subversion ● SVN ● Sybase ● Symbian ● TCL/TK ● TCP/IP ● TCP/UDP ● TDD ● Tomcat ● TTCN ● Ubunte ● UML ● UNIX ● Velocity ● VHDL ● Visual Basic ● Visual Basic .NET ● Visual Studio (.NET) ● VMware ● W3D3 ● WAP/WML ● WCDMA ● Weblogic ● WebServices ● WebSphere ● WinCVS ● Windows ● Windows Server ● XML ● XML Middle Ware

● Säkerhetscertifikat: Tietos ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) uppfyller kraven för standarden BS 7799. ● Kvalitetscertifikat: Tietos affärssystem uppfyller de krav som ställs av den internationella kvalitetssäkringsstandarden ISO 9001:2000. ● Miljöcertifikat: Tietos miljöledningssystemet (EMS) uppfyller de krav som ställs av den internationella kvalitetssäkringsstandarden ISO 14001:2004 Alliances/Partners: ● IBM: Global Alliance partnership program (highest level of partnership) ● HP: Platinum partner (highest level of partnership) ● Atlassian

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss