I Karlstad finns flera av TeliaSonera Sveriges verksamheter representerade. Totalt arbetar ca 360 medarbetare inom kundsegmenten Företag och Privat, samt enheterna Nät och Produktion och Sergel Kreditjänster.

TeliaSoneras verksamhet har genomgått en samlokalisering till två platser i Karlstad:
Televägen 3, inrymmer den centrala driftledningen, NMC med närliggande verksamhet, och här arbetar ca 100 medarbetare.
På Lagergrens gata 7 har nu övrig verksamhet, ca 260 personer, flyttat samman och därmed är samlokaliseringen slutförd.

Kundtjänst: Kundtjänster för Privat, Företag och Mobila avtalskunder har 130 medarbetare i Karlstad. Kundens kontakt med vår kundtjänst sker via såväl webb som telefon eller fax. Ambitionen är att alltid hålla en hög produktkompetens, ge snabba svar, korta ledtider, ärendennummer för varje kund oavsett kundingång, effektuera beställningar och bekräfta till kund samt utreda reklamationsärenden.

Försäljningsavdelning: TeliaSonera har försäljningsavdelningar inom både Företag –och Privatsegmenten i Karlstad.
Kring varje större företagskund och affär finns ett kundteam som består av säljare med specialkompetens inom fast respektive mobil trafik, projektörer, affärsstöd, säljkoordinator och specialister för service och finansiering. Storföretag bearbetar de 1000 största företagen i Sverige och de 30 största nordiska kunderna, samt ca 1000 små –och medelstora företag inom regionen. Lokalt i Värmland utgörs kundstocken av bl.a. Region Värmland, Värmlands Läns Landsting, Kommunerna, Nya Wermlandstidningen, Konsum Värmland och Karlstad Universitet, StoraEnso, MetsoPaper, Uddeholm Tooling, Löfbergs Lila, TietoEnator

We are responsible for internal product development, production and maintenance with focus on customer experience, all technology related issues with full responsibility to ensure superior service quality, IT Process Support for products, offers and bundles, the production plan and development plans, including CAPEX and transforming operations through industrialization, cost efficiency and multi-country production.

Our geographical scopes are Finland, Sweden, Denmark, Norway, TeliaSonera International Carriers network, Elion

We are approx. 100 people working at Televägen 3 and approx. 65 people in the IMC (Incident Management Centre).

IMC facility is located 32 meter beneath ground level in a safe environment and is one of few manned rocks shelters in Sweden.

IMC is a global cross border surveillance unit that supports the business in the Baltic and Scandinavian countries with network operation center.

IMC holds the full status picture of all production environments and focuses on preventing incidents by proactive monitoring and actions, resolving incidents with minimal outage time for the customer and managing information to customers. IMC analyzes production quality impact on customer experience, identifies improvements needed, and informs stakeholders

Sergel Kredittjänster, med huvudkontor i Stockholm, har även ett kontor i Karlstad med 31 personer. De tjänster som Sergel Kredittjänster i Karlstad arbetar med är Inkasso, Reskontra och Obestånd.