Swedwise är ett it-bolag med kontor i Karlstad och Stockholm. Sedan 2010 erbjuder vi mjukvarulicenser, konsultation, mjukvaruutveckling och support. Genom informationshantering ger vi våra kunder mer tid för sina verksamheter.

● Affärslösningar ● Datafångst ● Dokumenthantering ● In- och utdatahantering ● Konsulttjänster ● Processutveckling ● Projektledning ● Systemintegration ● Systemutveckling ● Utbildning ● Verksamhetsstyrd integrationsstrategi ● Digital Asset Management ● Digital Process Automation

● Kofax ReadSoft Invoices ● StreamServe ● MuleSoft Anypoint Platform ● Cream ● Microsoft .NET ● OpenText Media Management ● Kofax TotalAgility ● xTrade ● OpenText Exstream ● OpenText Content Suite

● OpenText ● MuleSoft ● Xware ● Inobiz ● Kofax

● Stockholms läns landsting ● Consilium Marine & Safety ● B&B Tools Solution AB ● Edsbyverken ● VSV Frakt AB ● Västra Götalandsregionen ● Hemtex ● Svedbergs ● Kasthall ● Arcelor Mittal Construction AB ● Göta Energi AB ● Datametrix ● Tele2 ● Damco ● Geodis Wilson ● 3 (hI3G Access Ab) ● Rexel ● Benders ● Löfbergs ● Nordic Paper ● Systemair ● Green Cargo ● Getinge ● Alfa Laval ● Bharat Forge Kilsta

Affärslösningar
Datafångst
Dokumenthantering
In- och utdatahantering
Konsulttjänster
Processutveckling
Projektledning
Systemintegration
Systemutveckling
Utbildning
Verksamhetsutveckling
Cream
Documon
Java
Microsoft .NET
ReadSoft
StreamServe
Mule Anypoint Platform
ActiveMQ
xTrade
Inobiz
OpenText
Lexmark
Xware

Roger Wall

VD