Swedwise är ett högteknologiskt, svenskt bolag inom informationshantering. Swedwise arbetar för att i sin nisch utveckla teknologier som minskar den manuella hanteringen av information, utskriftsvolymer och pappersflöden i både stora och små organisationer. Genom detta arbete åstadkommer vi tillsammans med våra kunder stora förändringar i företagens administrativa processer. Swedwise strävar efter att göra sina kunder framgångsrika och lyckliga.

● Affärslösningar ● Datafångst ● Dokumenthantering ● In- och utdatahantering ● Konsulttjänster ● Processutveckling ● Projektledning ● Systemintegration ● Systemutveckling ● Utbildning ● Verksamhetsstyrd integrationsstrategi
● Documon ● StreamServe ● MuleSoft Anypoint Platform ● Cream ● Microsoft .NET ● Lexmark ● xTrade ● Java Nuance Autostore
● OpenText ● MuleSoft ● Xware ● Inobiz ● Lexmark
● Stockholms läns landsting ● SBAB Bank ● B&B Tools Solution AB ● Edsbyverken ● VSV Frakt AB ● Västra Götalandsregionen ●Hemtex ● Ihi Bupa ● Arcelor Mittal Construction AB ● Göta Energi AB ● Datametrix ● Tele2 ● Damco ● Geodis Wilson ● 3 (hI3G Access Ab) ● Rexel ● Benders ● Löfbergs ● Nordic Paper ●Systemair
Affärslösningar Datafångst Dokumenthantering In- och utdatahantering Konsulttjänster Processutveckling Projektledning Systemintegration Systemutveckling Utbildning Verksamhetsutveckling Cream Documon Java Microsoft .NET ReadSoft StreamServe Mule Anypoint Platform ActiveMQ xTrade Inobiz OpenText Lexmark Xware