Swecos affärsidé är att skapa värden genom att leverera kvalificerade konsulttjänster. I Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vårt arbete resulterar i bättre luft och renare vatten, vackra och ändamålsenliga bostäder och arbetsplatser, effektivare distribution och användning av energi, vägar och broar som gör trafiken säkrare och restiden kortare, produktion som är effektiv, lönsam och miljöanpassad.

…………………………………………..
Kompetens/Bransch/Teknik:

Swecos IT-konsulter inom geografiska data och samhällsutveckling erbjuder största möjliga kund- och verksamhetsnytta i varje uppdrag, oberoende av den underliggande tekniken. Användningsområdena är många och uppdragen kan handla om allt från att öka effektiviteten i transportsektorn och undersöka behovet av kollektivtrafik till att planera skogsavverkning eller hålla reda på vatten- och avloppsledningar. Swecos IT-konsulter är främst verksamma inom energi, infrastruktur, offentlig sektor, miljö, skog och transport.

Systemutveckling: ● Skräddarsydda applikationer ● Mobilitet ● Avancerade webbkartor ● Användarstyrd utveckling ● Testledning och testning ● Iphone-/Androidapplikationer

Datahantering och -analys: ● Datakonvertering ● Datastädning ● Datamodellering ● Geodata ● Geografiska analyser (GIS)

Verksamhetsutveckling: ● IT-utredningar ● GIM (geographic information management) ● Processkartläggning ● Nyttovärdering (PENG)

Se vår film om IT för samhällsutveckling.

 

Mer om Sweco Position

● Microsoft ● ESRI ● Pitney Bowes Business Insight ● Apple ● Autodesk ● Lantmäteriet ● PocketMobile ● Qlickview ● SAFE ● DPS ● TC connect ● Net1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ● Transportstyrelsen ● Trafikverket ● Konsumentverket ● Skogsstyrelsen ● Fortum ● Landstinget i Värmland ● Västra Götalandsregionen ● Värmlandstrafik ● Karlstad Elnät ● Karlskoga Elnät ● Grums kn ● Arvika kn ● Forshaga kn ● Torsby kn

Relaterade kompetenser

Applikationsutveckling
Databaser/Datalagring
Datainsamling
GIS/Positionering
Internettjänster
Konsulttjänster
Mobila applikationer
Mobila plattformar
Mobila tjänster
SW Testing
Systemutveckling
Verksamhetsutveckling
Webblösningar
Android
Autodesk
iPhone/iPad
PWiz-GE
Apple
Autodesk
DPS
ESRI
Lantmäteriet
Microsoft
Net1
Pitney Bowes
PocketMobile
Qlikview
SAFE
TC connect