Managementkonsult i Karlstad som erbjuder tjänster kring utveckling av affärer och ledarskap.

När ni upplever möjligheter eller problem som behöver hanteras snabbt men saknar förmågan kan Silverryggen Konsult vara lösningen. Efter en snabb analys av situationen föreslår jag en handlingsplan (varför, vad, när, vem). När vi är överens om att Silverryggen Konsult är rätt för er startar arbetet enligt överenskommelse.

Mer om Silverryggen konsult

● Levande ledarskap ● Effektivt ledningsarbete ● Levande affärsutveckling
● Utredning/ Analys ● Rådgivning/ Sparring ● Mentorskap/ Coachning ● Föreläsning/ Inspiration