Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och
affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids
teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 600
medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan
1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se

Om mer Prevas

 • Energi
 • Fordon
 • Försvar
 • Life Science
 • Livesmedel
 • Olja & Gas
 • Papper & Massa
 • Stål & Mineral
 • Telekom
 • Konsumentprodukter
 • Verkstadsindustrin

 • Outokumpu Stainless
 • Uddeholms
 • Ericsson
 • GKN Driveline
 • Göteborgs Spårvägar