Opsio - Compare Opsio - Compare

Opsio leder molnutvecklingen för våra kunder och är det certifierade lagret som erbjuder den kompetens, system, processer och automation som krävs för att tillgodose de krav som idag ställs på IT som funktion. Vi är helt oberoende i våra rekommendationer och i valet av leverantörer. Vårt mål är att du ska få en skräddarsydd kostym och för oss spelar det ingen roll om du har teknisk kunskap eller inte.

Tjänster

Dina medarbetare har olika behov gällande datorer, skärmar, program och tillbehör för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Vi tar fram rätt helhet! Vi ser också till att din information hanteras säkert genom att sätta de begränsningar du önskar för användarna i form av inloggning och uppkoppling på olika platser För att bli din partner behöver vi veta era användares behov – vilka uppgifter de skall utföra, vilka program de ska använda och vart skall de kunna använda arbetsplatsen. Utifrån ert behov och budget skapar vi en arbetsplats som är unik för varje person eller funktion. • Erfarenhet och kunskap arbetat med molntjänster under hela 2000 talet och varit med och lett utvecklingen av den svenska molnmarknaden. • Specialister med gedigen erfarenhet av Publika, Privata och Hybrida molnplattformar. • Vi finns tillgängliga 24/7 och hjälper ert företag med strategi, arkitektur, migration, underhåll och drift. • En certifierad oberoende molnpartner. • Smart arbetsplats och Office365. • Dataskydd och IT- säkerhet.

OPSIO hanterar er molnplattforms komponenter med övervakning och incidenthantering 24×7 för att ger er möjligheten att fokusera på det ni gör bäst. Vårt Cloud Operations-team är sammansatt för att möta moderna krav kring agilitet och snabbhet. Allt för att kunna agera som en förlängning av er verksamhet.

Opsio har ett nära samarbete med AWS och är idag APN Consulting Partner & Certified Reseller. Opsio innehar certifieringar och kompetens som Certified Cloud Practitioner, Certified Solutions Architect. Genom att ständigt uppdatera våra certifieringar tillhandahåller vi IT-kompetens i framkant med effektiv problemhantering och underhåll av er AWS-plattform.

Vi övervakar er infrastruktur och analyserar trender för att snabbt kunna identifiera avvikelser och genomföra åtgärder innan eventuell nedtid uppstår. Traditionell metrisk övervakning kombineras med modern och banbrytande övervakning. Genom att övervaka oregelbundenhet och avvikelser kan med hjälp av avancerade algoritmer händelser förutses genom hela plattformarna. Genast vänds förvaltning och support från att vara reaktiv till proaktiv.

Vi kan visa på att organisationer i genomsnitt spenderar upp till 35 % för mycket i molnet genom fel tjänster, fel resursval, överkapacitet eller liknande. För att spara pengar behöver ni bland annat veta exakt vad ni har och vad ni behöver, hur det används och när det används samtidigt som ni behöver anpassa er för verksamhetens ökade krav på agil och snabbföränderlig teknik.

Ett strategiskt säkerhetsarbete baserat på policys och automation gör det enklare att hantera säkerheten i allt från de minsta till de största organisationerna. Vi hjälper er med policys kring användare och behörigheter, nätverkssäkerhet, datasäkerhet, säkerhet i applikationer och andra områden för att reglera vad som tillåts och vad som hindras. Till dessa kopplas larm för att snabbt åtgärda eller rätta eventuella hot och säkerhetsrisker innan de inträffar. Allt enligt best practice.

Varje företagare vet att driftstopp kostar både tid och resurser. Vår Magiska Support drivs av att vara tillgänglig 24/7 och övervaka din IT-miljö dygnet runt och det är viktigt för oss att du får en direktkontakt med en insatt teknisk person när problem uppstår. Antingen sköter vi om hela processen och endast rapporterar de åtgärder vi tagit eller så kan du diskutera ditt problem med en IT-kunnig och certifierad expert som är väl insatt i uppdraget. Våra Service Delivery Managers följer din verksamhet och är insatta i alla delar för att enkelt kunna hjälpa dig. Du ska förvänta dig att vårt kunniga och certifierade IT-team jobbar tills problemet är löst oavsett dag och tidpunkt på dygnet.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss