Nordic Medtest AB utför testning och kvalitetssäkring av e-tjänster och IT-infrastruktur inom vård och omsorg.

Företaget kan arbeta med samtliga aktörer och testar alla faser av ett IT-systems livscykel, med fokus på interoperabilitet, användbarhet, informationssäkerhet och lagar & förordningar. Som dotterbolag till Inera har Nordic Medtest ett nationellt testuppdrag.

Hos Nordic Medtest är vi experter inom:

Interoperabilitet (förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information)
Användbarhet (användarvänlighet, funktion och prestanda)
Informationssäkerhet (säkerhet, sekretess och integritet)
Lagar & förordningar
Inom dessa områden kan vi förutom ett antal tjänster erbjuda expertstöd, rådgivning, testutbildningar och utvecklingsstöd.

Nordic Medtest besitter den breda teknikkompetens som krävs i ett komplext e-hälsosystem.

Exempel på områden är Service oriented architecture, Webservices, XML, RIV-TA, SoapUI, Linux, Windows, Ansible, Docker, Javascript, Scripting, GIT, Jira, Confluence, FHR , IHE, Protractor, Cucumber, Selenium, etc.

Nordic Medtest har ett ledningssystem som är certifierat för informationssäkerhet och kvalitet enligt ISO-27001 respektive ISO-9001.

Inera AB, samtliga 21 regioner, Socialstyrelsen, SKR, Oslo Universitetssjukhus, Capio, TietoEvry, Cambio, Telia, Softronic, Svensk eID, CGM, Siemens, CGI, etc.