Nordic Medtest - Compare Nordic Medtest - Compare

Nordic Medtest AB utför testning och utveckling av digitala tjänster och infrastruktur inom välfärden.

Företaget är dotterbolag till Inera AB och är Ineras test- och utvecklingsenhet. Inera AB ägs av Sveriges kommuner och regioner.

Vi arbetar inom 1177 och dess ingående delar som Mina intyg och Journalen. Nordic Medtest arbetar också med andra nationella tjänster och digital infrastruktur, som exempelvis HSA, SITHS, plattformar för digital samverkan mellan olika aktörer och verksamheter såsom regioner, kommuner, myndigheter och invånare.

Inom vårt uppdrag utför vi även testning tillsammans med regioner, kommuner och systemleverantörer.

Hos Nordic Medtest är vi experter inom: Interoperabilitet (förmågan hos olika system att fungera tillsammans och att kunna utbyta information) Användbarhet (användarvänlighet, funktion och prestanda) Informationssäkerhet (säkerhet, sekretess och integritet) Lagar & förordningar Inom dessa områden kan vi förutom ett antal tjänster erbjuda expertstöd, rådgivning, testutbildningar och utvecklingsstöd.

Nordic Medtest besitter den breda teknikkompetens som krävs i ett komplext e-hälsosystem. Exempel på områden är Service oriented architecture, Webservices, XML, RIV-TA, SoapUI, Linux, Windows, Ansible, Docker, Javascript, Scripting, GIT, Jira, Confluence, FHR , IHE, Protractor, Cucumber, Selenium, etc.

Nordic Medtest har ett ledningssystem som är certifierat för informationssäkerhet och kvalitet enligt ISO-27001 respektive ISO-9001.

Inera AB, samtliga 21 regioner, Socialstyrelsen, SKR, Oslo Universitetssjukhus, Capio, TietoEvry, Cambio, Telia, Softronic, Svensk eID, CGM, Siemens, CGI, etc.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss