Nodinite™ har utvecklats i nära samarbete med kunder. Arbetet började redan 2012 och har resulterat i en unik produkt som möter behoven på ordning och reda samt högt ställda krav på kvalitet. Nodinite™ betraktas av många som det bästa verktyget i arbetet med att utveckla, övervaka, laga och ha full kontroll på status av alla systemintegrationer. 

Nodinite™ övervakar alla integrationer oavsett integrationstyp och plattform/teknik eller driftmiljö. Nodinite™ ger en komplett bild av integrationslandskapet.  

Användare finns hos fler än 75 kunder, som representerar organisationer inom offentlig och privat verksamhet, från 500 till 100 000 anställda och som hanterar, från 10 till 1000-tals integrationer. Några exempel på kundgrupper som valt Nodinite är: majoriteten av Sveriges 21 regioner, fler än 10 av Sveriges 100 största bolag, 3 av Nordens största hotellkedjor, bolag inom retail, bank och försäkring, pappers och stål-industri, etc. 

Nodinite är inte riktad mot någon speciell bransch. Våra produkter är för de som har något behov av att övervaka system och som vill ha full kontroll över sina systemintegrationer.

HTML(5)
CSS(3)
JavaScript
C#
ASP .NET
ASP .NET MVC
Microsoft Visual Studio
Microsoft BizTalk
Microsoft SQL Server
T-SQL
SQL
Microsoft Windows Azure

iBiz Solutions, Enfo, TietoEVRY, Pulsen, Kazoku, m.fl.

Offentliga organisationer kan teckna avtal från med bolag angivna som Licensförsörjare på Kammarkollegiets webplats.

Nodinite har flera goda och relevanta referenser vilka nyttjar Nodinite och andra produkter Om du önskar referenser från företag som använder våra applikationer och verktyg så kontakta oss för mer information.

Henrik Ericsson

Ansvarig strategier, affärsutveckling och HR

0705784866
henrik.ericsson@nodinite.com