Mond Digital Solutions - Compare Mond Digital Solutions - Compare

Vår styrka är att vi är välbeprövade, erfarna och drivna konsulter, med bred och modern kompetens. Vi kommer att anställa både yngre och äldre, med samma stora engagemang för kundfokus, kvalitet och teknikutveckling. Genom ett stort kontaktnät och etablerade samarbeten med både större och mindre företag kan vi forma lämpliga team för alla former av åtaganden inom IT-sektorn. Något som särskilt utmärker oss är vår mycket gedigna kunskap att leverera produktionssystem till tillverkande industri.

Mer om Mond

Kompetensområden/Roller

Förstudieledare, Business Analyst, Lösningsarkitekt, Mjukvaruarkitekt, Systemutvecklare, Produktledare, Projektledare, Testledare, Testare, Utbildning

HTML5, Bootstrap, AngularJS, .NET, C#, PrimeNG, Logic Apps, API Management, Biztalk Molnlösningar, C/C++, Java, Oracle, SQL Server, MySQL, Android appar, Apple appar, Xamarin, Qlik

MES, PLM ERP, EAM, WMS (lager), QMS (kvalitet), SCADA, PLC, Detaljplanering, Spårbarhet, Kvalitet, Lagerhantering, TAK/OEE, KPI, Historian, Etikettering

Kristofer Wiklund

Senior IT konsult

+46 (0)72-229 16 42
kristofer.wiklund@mond.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss