LIFE Academy - Compare LIFE Academy - Compare

LIFE, Life International Foundation for Ecology, har som målsättning att bidra till en hållbar utveckling på lokal och global nivå. Detta sker genom utbildning, rådgivning, projektsamverkan samt stimulans av internationella affärsrelationer mellan människor, företag och institutioner.

LIFE Academy erbjuder utbildningar inom området hållbar utveckling. Vi är stolta över de internationella kurser som vi genomfört:

  • – IT Management – a holistic approach to ICT and Sustainable Development
  • – Sustainable Development with focus on Climate Change
  • – ICT and Pedagogical Development
  • – Efficient Energy Use and Planning
  • – Wind Power Development and Use
  • – Capacity Building in Renewable Energy

Flera av utbildningarna har genomförts i samarbete med Sida med deltagare från Asien, Afrika, Latinamerika och östra Europa.

Alla kursdeltagare blir efter genomgången kurs medlemmar i LIFEs globala kunskapsnätverk, som idag har över 1500 medlemmar i ett 80-tal länder.

LIFE har även genomfört projektet Sustainable Business Cleantech som syftar till att stötta miljöteknik företag att växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Vi jobbar även med konsultstöd för kapacitetsstärkande program inom hållbart företagande i Asien tillsammans med Svenska Institutet.

Bo Gillgren

Senior Officer

+46(0)54- 18 75 15
bo.gillgren@life.se

Kristina Landfors

VD och projektledare

+46 70 603 67 39
kristina.landfors@life.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss