Larsson Consulting erbjuder tjänster in området projektledning. Primärt aktivt i projekt men även med stöd, analys och utbildning.

…………………………………………..
Kompetensområden: 

Projektledning, Projektrevision, Utbildning

…………………………………………..
Branschkompetens:

PMI, PMP-certifiering

…………………………………………..
Teknikkompetens: 

Telecom, Datacom

…………………………………………..
Certifieringar/Partners: 

● Certifierad utbildare för ESI International
● Project Management Professional (PMP)

…………………………………………..
Kundreferenser: 

● ESI International, ● LIFE Academy, ● Consensus AB