Vi är ett av Nordens ledande konsultbolag och skapar effektiva lösningar åt våra kunder med information, design och teknik. I Karlstad arbetar vi till största delen med helhetsåtaganden, vilket ger kunden kontroll på kostnader, tidplan och kvalitet, både vid framtagandet av lösning och i efterföljande förvaltning. De lösningar vi levererar bygger oftast på produkter och plattformar från våra partners.

Mer om knowit

● Helhetsåtagande kräver erfarna konsulter inom både projektledning och systemutveckling men även experter på de produkter och plattformar vi levererar. Våra konsulter har dessutom ett stort verksamhetskunnande inom många områden. ● Design & Digital: De digitala kanaler vi möter i vår vardag erbjuder oanade möjligheter. Oavsett om vi pratar om webb, intranät, sociala medier, appar, e-tjänster, e-handel m.m. gäller det att koppla online-strategin mot affärsstrategin och bygga rätt saker. Vår styrka är djupa kunskaper i strategiarbete tillsammans med expertkunskaper inom webbutveckling - allt från arkitektur till design. Till detta finns stor erfarenhet av integration, dokumenthantering m.m. för att koppla mot exempelvis underliggande verksamhetssystem och effektivisera flöden. ● Inre effektivitet: Vi är specialiserade på processtöd, arkivredovisning, ärende- och dokumenthantering, områden vi anser måste tas i beaktande när man skall skapa inre effektivitet i en organisation. Webben och tjänster på nätet ger en unik möjlighet att effektivisera organisationens processer/ärendehantering, och då krävs ordning och reda på dokument och annat digitalt material. Vårt marknadsledande arkivredovisningssystem Klara har utvecklats vidare och förutom stöd för processorienterad arkivredovisning och att Klara kan levereras som en molntjänst, hanterar nu Klara även digital information och spelar en viktig roll i vår lösning för eArkiv. Med vår lösning för eArkiv på plats, kan vi erbjuda dokumenthantering hela vägen från datafångst till långtidsarkivering. ● Applikationsutveckling: Vi har lång erfarenhet av ett stort antal systemutvecklingsplattformar och utvecklar allt från enkla fristående lösningar till avancerade karttjänster som används av hela organisationer. Vårt gedigna kunnande inom programmering, teknik och säkerhet är också en förutsättning för utveckling av våra kunders tjänster på nätet.
Knowit jobbar både inom offentlig och privat sektor. Exempel på branscher är stål, handel, energi, skog, myndigheter, landsting och kommuner.
Vi arbetar med följande plattformar: ● EPiServer, ● SharePoint, ● Formpipe W3D3, ● Formpipe Long-Term Archive,● OpenText, ● EssVision Evolution ● Klara, ● Drupal, ● Kofax, ●.NET, ● Java, ● DOI.
● Microsoft, ● EPiServer, ● Formpipe, ● EssVision, ● OpenText, ● Kofax
Några av våra kunder är Outokumpu, Konsumentverket, Karlstads kommun, Rekryteringsmyndigheten, Kulturrådet och Domstolsverket