Elvenite digitaliserar livsmedelsindustrin. Som förbättringskonsulter levererar vi resultat i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling inom främst livsmedelssektorn. Vi arbetar med några av Skandinaviens största varumärken. Elvenite bildades 2007 och har i dagsläget ett 70-tal konsulter med kontor i Stockholm, Karlstad och Malmö.

Sedan 2018 tillhör vi även CombinedX, en koncern med flertalet specialistbolag inom IT.  

Elvenite verkar främst inom följande områden:

● ERP & Integration – Digitalisera din verksamhet och utveckla dina affärer med ett av marknadens kraftfullaste affärssystem, Infor M3. Med branschspecifika applikationer och mobila lösningar, effektiviserar du verksamheten och lägger grunden för en fantastisk och digital kundupplevelse. Vi erbjuder även vår egna produkt MPOW3R, appar som skräddarsys att förenkla och snabba upp en viss arbetsuppgift genom att skala bort all onödig logistik.

● Business Insight – Genom att lära känna din verksamhet och utifrån ditt behov nyttja inneboende resurser, hjälper vi dig att ta fram information och visualisera den på ett överskådligt sätt, så att du kan fatta snabba och datadrivna beslut med hjälp av Business Intelligence och Advanced Analytics.

● Business process services – Vi underlättar för våra kunder i det dagliga arbetet i allt från att tekniken ska fungera, till att processer behöver förbättras.

●Strategi och innovation

● Data driven insights

● Verksamhets- och processutveckling ● Affärssystemspecialister Movex/Infor M3 ● Projektledning och teknisk projektledning ● Livsmedelsindustri  ● Helpdesk och Support ● IT-arkitektur och Systemdesign ● Systemutveckling och Systemintegration ● Affärsanalys & Business Intelligence ● Datadriven innovation ● Systematiskt förbättringsarbete ● Aquacultur

● Livsmedelsindustri ●Tillverkningsindustri ●Aquaculture

● Systemutveckling: Java, RPG, DotNet, SQL, XML, PHP, JavaScript, Jquery, CSS

● Systemintegration: API, WebServices, SOAP, REST, XML Middle Ware

● Produkter: SQL-server, Qlik, Movex/Infor M3, MPOW3R, Podio

Infor/M3, QlikView, Microsoft, Citrix Podio, MPOW3R

Coop, Marine Harvest, Kavli, Norgesmöllene, Lactalis, Skånemejerier, Helly Hansen med flera: Se http://www.elvenite.se/kundcase

Therese Gawor

Rekryteringsspecialist

+46(0) 54- 15 01 15
therese.gawor@elvenite.se