Med våra drygt 8 000 medarbetare verkar vi för att göra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2500 anställda fördelade över hela landet.

Fast- och mobiltelefoni, Distributionsnät, Regionnät, Stamnät, Elkonsult, Fjärravlästa elmätare (AMR), Stadsnät, Fastighetsnät, Järnväg, Luftfart, Public Saftey.