Devo i Uppsala: Vårt huvudkontor finns i Uppsala, så även vår produktionsenhet, som utför all digitaliseringsverksamhet. Ledning och produktionspersonal på Devo i Uppsala har lång branscherfarenhet och vet vad som krävs för att konvertera information från analog till digital form. Detta görs genom skanning och tolkning av alla typer av förlagor.

Devo i Karlstad: Här finns vår IT-utvecklingsavdelning. Vi bygger nya system och applikationer för i huvudsak ABM-marknaden (Arkiv/Bibliotek/Museum), men även system för återsökning av de digitala arkiv som vi förvaltar åt våra kunder. Det är också i Karlstad som vi utvecklar och underhåller och driftar (hosting) våra produkter IPAC, BookView och CatView.

Egen programvaruutveckling för publicering av, och sökning i, inskannade dokument samt högproduktiv digitalisering och maskinell tolkning av text och annan information:

Produkter:
● Bookview är en webbaserad lösning för att med en unik bläddringsanimation visa upp en bok i en webbsida med samma känsla som med en ”riktig” bok.
● CatView består av ett webb-baserat gränssnitt som ger användaren möjlighet att snabbt söka igenom stora mängder information.
● IPAC (Image Public Access Catalogue) är ett program som på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt gör gamla papperskataloger sökbara över nätet.

Tjänster:
● Hosting av webbapplikationer baserade på våra produkter CatView, BookView och IPAC
● Konsulttjänster för ABM-sektorn: Vi erbjuder vår kompetens inom systemutveckling, databasdesign, projektledning, IT-drift och hosting på konsultbasis.
● Skanningstjänster i två olika affärsområden: ● Medicinska journaler; ● Administrativa, tekniska och historiska dokument
● Tolkning och indexering av skannade dokument efter kundens behov och krav. Vi använder OCR-teknik (programstyrd automatisk igenkänning av tecken i dokument) eller manuell avläsning beroende på vad som är lämpligt från fall till fall.

ABM (Arkiv/Bibiliotek/Museum), landsting, flygbolag, försäkringsbolag, leverantörsfakturahantering, verkstadsindustri.

AMF Pension, Centsoft, FORA, Göteborgs universitetsbibliotek, Historiska museet, Kibi, Kungl. biblioteket, Lunds universitetsbibliotek, Nordiska museet, PwC, Scania, SAS, Stockholms universitetsbibliotek, Uppsala läns landsting, Umeå universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek, Kungl. Vetenskapsakademien, Västarvet, Västerås stadsbibliotek, Växjö stadsbibliotek med flera.

Stefan Hamberg

Försäljningschef

+46 709 15 83 40
stefan.hamberg@devo.se

Bergendorffsgatan 5A
65224, Karlstad

+46(0) 54- 22 14 58

info@devo.se

http://www.devo.se/

Kontakta oss