Fokuserad på Microsoftutveckling främst mot molnlösningar
Bank Finans, Industri, webb handel, Offentlig sektor
Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)