Compare driver digital utveckling och innovation tillsammans med ca 100 medlemsföretag, näringsliv, akademi och offentlig sektor i Värmland.

Vi är en resurs för företag och organisationer som sätter tillväxt i fokus och vill få regionens företag att växa och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital teknik. För det krävs att vi tänker bortom morgondagen och driver digital utveckling och innovation tillsammans.

För att lyckas utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets, jobbar vi mot tre uttalade fokusområden: digital kompetens, digital affärsutveckling och digital innovation.

På vår webbsida www.compare.se hittar du alltid aktuella events, nyheter och jobb i det digitala Värmland.

Be digital är en av de satsninga som Compare driver.

Hör gärna av dig om du är intresserad av digitala möjligheter för ditt företag, vill stärka ditt digitala nätverk eller är nyfiken på vad skulle innebära att vara medlem i Compare!