Vi såg att det fanns en passion i konsultbranschen som vi ville fånga. En passion för att verkligen få göra skillnad. Vi ville skapa ett nytt sätt att bedriva konsultverksamhet där humanism, entreprenörskap tillsammans med balans i livet rådde. Vi förstod att många människor, både kunder och konsulter, ville vara med och dela denna passion. Det var med detta som grund vi valde att forma det nya sättet att bedriva konsultverksamhet!

Bolaget består av seniora konsulter med  mångårig erfarenhet och hög kompetens, som i vardagen hjälper våra kunder att lösa utmaningar inom  affärs-, system-, produkt- och produktionsutveckling.

Mer om Berotec

Berotecs tjänster har sina rötter inom Konstruktion, Projektledning samt Affärsutveckling. Genom en mix av kompetens och erfarenhet utvecklar vi mekanik, elektronik och programvara i våra kunders produkter, där vi också gärna definierar och leder projekten. På senare år har vi blivit alltmer breda även mot IT-relaterade kunder. Idag erbjuder vi även kompetenser inom systemutveckling, test & verifiering, projektledning, systemarkitektur, IT-säkerhet, IT -management, Verksamhetsutveckling etc. Generellt, så är Berotec ett kompetensmässigt brett företag, medan vi för våra kunder är specialiserade för att just lösa deras problem!

Berotec har medvetet satsat på att etablera affärer med många kunder inom flertalet branscher. Vi satsar inte på att vara flest konsulter hos en kund – men gärna bäst! Därför är Berotec representerat i vitt skilda branscher såsom Process, Medicinsk teknik, Verkstadsindustri, Retail, Försvar, Automotive, Transport, Energi etc.

Krävande kunder behöver riktiga konsulter och riktiga konsulter behöver krävande kunder. Berotec hjälper allt från stora bolag ner till små startup-bolag där man behöver spets och kompetens för att hitta rätt i sin utveckling av produkten, processen eller företaget.