Addoceo - Compare Addoceo - Compare

Addoceo är ett fristående och leverantörsoberoende konsultföretag som erbjuder tjänster och lösningar inom IT och projekt i kombination med kunskap, affärsnytta och effektivitet.

Addoceos konsulter är erfarna inom sina kompetensområden: IT-infrastruktur, systemutveckling och projektutveckling. ● Tjänster: Addoceo erbjuder lösningar inom IT genom en kombination av tjänster inom systemutveckling, projektutveckling och produktlösningar. www.addoceo.se/Vara-Tjanster ● Produkter: Addoceo erbjuder applikationer och system som är utvecklade i nära samarbete med kunder: www.addoceo.se/Produkter Navet är ett system för handläggning av ärenden inom färdtjänst och riksfärdtjänst. www.addoceo.se/Produkter/Navet AdSysInfo är en applikation för att snabbt ge supportpersonal den information de behöver. www.addoceo.se/Produkter/AdSys Wind Data Manager är ett antal lösningar/system för företag inom energibranschen för att säkra en stabil och säker insamling och hantering av olika mätdata. www.addoceo.se/Produkter/dd

Addoceo levererar IT-lösningar med fokus på utveckling av system för kunskapshantering inom främst detaljhandel, tillverkande industri, offentlig sektor och tjänstesektorn.

Addoceo utvecklar inom följande områden: Microsoft .NET, Java/J2EE, Databaser (Oracle, SQL Server), Integrationslösningar, Webbutveckling, Affärssystem (IFS)

Addoceo erbjuder ett antal "färdiga" produkter (applikationer och system). Dessa är ofta framtagna i nära samarbete med kunder med branscherfarenhet.

Addoceos kunder är medelstora och stora företag inom både det privata och offentliga näringslivet.

Administrativa system Affärssystem Logistiksystem Active Directory ASP ASP .NET C, C++ Enterprise JavaBeans FileMaker HTML J2EE Java JSP Lotus Domino Microsoft BackOffice Microsoft Exchange Microsoft SharePoint Oracle SQL TCP/IP Visual Basic Visual Basic .NET Windows XML

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss