2conciliate tillhandahåller metoder och verktyg för att prioritera, initiera, genomföra och styra processer och projekt mot uppsatta mål och överenskommelser. 

Kompetensområden

Motiven och tillämpningsområdena är oftast

  • att bygga verksamhetsledningssystem
  • att identifiera och hantera risker, problem och möjligheter
  • att kartlägga projekt samt kravsätta och implementera IT-system.

 

Produkter
2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite. IT-verktyg för att kartlägga, analysera och utveckla verksamheter.

Tjänster
Utbildning och konsulttjänster för processorienterad verksamhetsutveckling med stöd av 2c8 programvaror.

Partners
2conciliate har produkt- och tjänstepartners.

 

Mer om 2conciliate

2conciliate arbetar med de flesta branscher inom privat och offentlig verksamhet.

2conciliate arbetar framför allt med Enterprise JavaBeans, J2EE, Java, SQL, XML.

Vår kundlista påvisar även hur spridd metoden är och i hur många branscher den är tillämpbar. Metod och verktyg är helt branschoberoende: Läs mer: http://www.2c8.com/sv/om-oss/kunder.