En one-stop-shop för att öka digital transformation inom hälsodata
Health Data Sweden (HDS) är en av EU:s digitala innovationshubbar (EDIH) som erbjuder teknisk expertis och testning för att möjliggöra digital transformation för den offentliga sektorn och små och medelstora företag.

HDS fungerar som en one-stop-shop för digital acceleration inom hälsodata. Accelerationen uppnås genom medvetenhet och anpassning av nyckelteknologier. Syftet med HDS är att främja användningen av tjänster som möjliggör samverkan mellan små- och medelstora företag och den offentliga sektorn för utveckling av nya digitala hälso- och välfärdstjänster.

Digital tjänstekatalog
HDS tillhandahåller tjänster som är relevanta inom hälsodata, inom fem kärnområden;

1. Kompetens och utbildning
2. Access till finansiering
3. Access till innovationsekosystem och nätverk
4. Test innan investering
5. Hälsodatautveckling

Genom att ge tillgång till teknisk expertis och testning hjälper HDS företag att förbättra affärs-/produktionsprocesser, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Innovationstjänster, t.ex. finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för framgångsrik digital transformation erbjuds. HDS anpassar även tjänster efter kundens behov.

Förväntade effekter och resultat
Projektets insatser förväntas leda till tydligare ingångar och effektivare processer för nyttjande av hälsodata, ökat samarbetet för utveckling, implementering och kommersialisering av digitala lösningar för vård, omsorg och individen, samt ökad tillgänglighet av hälsodata. I förlängningen ska projektet leda till bättre hälsa och större möjligheter för individen att kunna medverka och kunna påverka sin egen hälsa.

Parter
Konsortiet utgörs av 18 parter; regioner, universitet, innovationsmiljöer och forskningsinstitut som idag utgör ett gediget ekosystem i Sverige med spetskunskap och tjänster inom hälsodata-området.

Read more
Health Data Sweden

Neshe Tuna

Project Developer

+46 (0)72 530 36 88
neshe.tuna@compare.se

Visiting and mailing address

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Find us

Info@compare.se

Contact Us

Here you will find contact information
to us who work at Compare

Take contact

follow us