Projektet fokuserar på att utforska strukturer för kunskapsutveckling och kunskapsdelning inom områden som cybersäkerhet, artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och högpresterande datorer. Genom att samla individer med olika bakgrund och kompetenser strävar projektet efter att främja samarbete och innovation över branschgränserna.

”Målgrupperna för projektet är individer från små, medelstora och större företag, offentlig sektor och akademin,” säger Neshe Tuna, projektledare och Innovation Manager på Compare. ”Det viktiga är inte storleken eller typen av organisation, utan att deltagarna delar ett gemensamt intresse och behov av att engagera sig i communityt för avancerad digitalisering.”

En rik community för avancerad digitalisering öppnar dörrar till ökad innovationsförmåga

Förstudien, som finansieras av Region Värmland, pågår just nu och förväntas vara klar i oktober 2024. Genom att forma en rik community för avancerad digitalisering i Värmland öppnas dörrarna för ökad innovation, samarbete och hållbar utveckling i regionen och förhoppningsvis även på nationell nivå.

Kontakta gärna Neshe Tuna om du är intresserad av att engagera dig i formandet av communityt.

 

Neshe Tuna

Project Developer

+46 (0)72 530 36 88
neshe.tuna@compare.se

Visiting and mailing address

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Find us

Info@compare.se

Contact Us

Here you will find contact information
to us who work at Compare

Take contact

follow us