Projektet är inriktat på att stärka små och medelstora företags (SMF) förmåga till innovation genom att skapa nya datadrivna tjänster och samarbetsmetoder. Målet är att besöksnäringen ska kunna erbjuda besökare mer träffsäkra och attraktiva upplevelser.

En viktig del av projektet är även att göra besöksnäringen mer hållbar genom att identifiera och klustra dess utvecklingsbehov via en digital plattform. Dessa behov kopplas sedan till företag och startups som kan erbjuda eller utveckla lämpliga lösningar.

Pernilla Bredberg, affärsutvecklare och projektledare för Visit Värmland, förklarar: ”Det är generellt utmanande för mindre företag inom besöksnäringen att utveckla egna hållbara och attraktiva tjänster. Vår hypotes är att enskilda verksamheter inom besöksnäringen delar utmaningar med varandra och genom att samla in data från behovsägarna på en digital plattform kan utmaningarna lösas gemensamt.”

Pernilla Bredberg, affärsutvecklare Visit Värmland, i bild på främre raden till höger tillsammans med delar av projektgruppen och samverkanspartners.

Plattformen utvecklas just nu och under året påbörjas en mjuk lansering genom att besöksnäringen kopplas på för att mata in sina behov. Samtidigt blir plattformen tillgänglig för startups och företag för att lösa besöksnäringens gemensamma utmaningar.

Pernilla ger som exempel att det kan handla om att hitta lösningar som ett digitalt och interaktivt utbildningsverktyg för besöksnäringens personal som anpassas efter verksamheten, eller möjligheter för boendeanläggningar att sänka besökarens energiförbrukning under deras besök.

Anders Solberg, Innovation Manager och projektledare för initiativet, tillägger: ”Den digitala plattformen i kombination med samverkansmodellen är unik och sannolikt skalbar till fler regioner. Vi hoppas att många vill dra nytta av den här affärsmöjligheten och samtidigt stärka besöksnäringen.”

Anders Solberg, Innovation Manager Compare.

Även Karlstads universitet är projektpartner och bidrar till att utveckla besöksnäringen för att fler ska stanna längre i Värmland. Here kan du läsa om AI-verktyget som utvecklas för att lösa det.

About the project

Projektet leds av Visit Värmland i samarbete med Compare och Karlstads universitet genom Centrum för Tjänsteforskning (CTF). Finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden och projektet är en del av Akademin för smart specialisering, ett strategiskt partnerskap mellan Compare och Region Värmland.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Visiting and mailing address

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Find us

Info@compare.se

Contact Us

Here you will find contact information
to us who work at Compare

Take contact

follow us