En av våra största samhällsutmaningar

Sedan 2017 arbetar vi med ett samverkansprojekt tillsammans med Landstingen i Värmland/Dalarna, Karlstads universitet och Karlstads kommun i syfte att skapa framtidens digitala välfärdstjänster. I vår region finns unika pusselbitar och en mångfald av parter som var och en för sig har mycket stor kompetens av betydelse för utveckling av digitala välfärdstjänster. Därför har Region Värmland identifierat digitalisering av välfärdstjänster som ett av regionens prioriterade utvecklingsområden. Att utveckla välfärden är en av de största samhällsutmaningarna vi har.

Målsättningen är en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlig verksamhet gemensamt bidrar till behovsstyrda innovativa lösningar, som både skapar samhällsnytta och tillväxt i regionen.

Utveckla och implementera innovativa, digitala lösningar 

Med en åldrande befolkning finns det ett behov av att utveckla och implementera innovativa, digitala lösningar för att kunna erbjuda vård och andra samhällstjänster av hög kvalitet på ett resurseffektivt och användarvänligt sätt. Det är få av våra små- och medelstora företag idag som deltar i offentliga utvecklingsprojekt. Det innebär både förlorade affärsmöjligheter för företagen och färre innovativa lösningar för den offentliga sektorn.

Det är tydligt att det saknas en mötesarena där företag kan utveckla, testa och verifiera innovation tillsammans med forskning och offentlig sektor.

Förenar företag, forskning och offentlig sektor
Projektet är utformat som ett samverkansprojekt som förenar företag, forskning och offentlig sektor i Norra Mellansverige. Målet är att etablera en innovationsmiljö med strukturerade processer, där företag, forskning och offentlig sektor arbetar tillsammans för att utveckla, testa och verifiera framtidens digitala välfärdstjänster.

Nya affärsmöjligheter, kompensinflöde och etableringar

En sån miljö blir först i Sverige med att kunna erbjuda företag möjligheten att bedriva ett sammanhållet utvecklingsarbete: ända från användarbehov till en färdig tjänst som har verifierats i offentlig sektors miljö – vilket skapar nya affärsmöjligheter, kompetensinflöde och etableringar.

Läs mer på digitalwell.eu

Jeanette Köster

Områdesansvarig Digital innovation & Projektledare DigitalWell

+46 (0)70-309 81 25
jeanette.koster@compare.se