UTVECKLING AV DIGITALA HÄLSOTJÄNSTER

Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Vi gör det tillsammans med offentlig sektor, akademin, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv i initiativet DigitalWell Arena.

 

Gå till digitalwellarena 

Magnus Bårdén

VD, Compare

+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se