Tillsammans utforskar vi fenomenet digital nomad – att jobba platsoberoende genom att använda digital teknik. När vi pratar om möjligheten med företag, medarbetare och studenter är det tydligt. Det är attraktivt med en arbetsgivare som erbjuder sina anställda att jobba som digitala nomader. Det gör möjligheten att jobba med sitt jobb här i Sverige och samtidigt se världen. För arbetsgivaren innebär det att ge den anställde förtroende och frihet under ansvar.

NYTT SPÄNNANDE ARBETSSÄTT

Vi ser en trend i samhället. Det finns en längtan efter mer frihet. Att få utforska och uppleva. Här har du och ditt företag en enastående möjlighet. Att vara tidigt ute och erbjuda ett nytt spännande arbetssätt – att låta dina anställda jobba som digitala nomader. På så sätt kan du och ditt företag attrahera, rekrytera och behålla den bästa kompetensen. Och sticka ut i mängden som en modern attraktiv arbetsgivare.

ETT STARKT ARBETSGIVARVARUMÄRKE ATTRAHERAR

Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, employer branding, handlar om att aktivt arbeta med hur din organisation uppfattas som arbetsgivare. Syftet är att attrahera, rekrytera och behålla nuvarande och blivande medarbetare. Få in rätt personlighet, driv och kompetens. Organisationens främsta tillgång.

Att attrahera den bästa kompetensen är en viktigare fråga än någonsin. Bristen på spetskompetens inom det digitala är idag det största hindret för fortsatt tillväxt av den digitala sektorn, enligt en rapporten IT-kompetensbristen, IT & Telekomföretagen. Utmaningen är inte att få kunder – utmaningen är att attrahera bra människor som kan leverera till kunderna.

VAD ERBJUDER ERT FÖRETAG SOM STICKER UT?

All typ av konkurrens bygger på samma principer. För att vara med i spelet behöver du uppfylla basbehoven, det grundläggande som förväntas av anställda, kunder och bransch. Men det räcker inte. För att skapa konkurrensfördel behöver du dessutom erbjuda ett mervärde. Något som attraherar och sticker ut. Det är nyckeln.

Exempel? Norwegian och Nettbuss var tidiga med att erbjuda gratis wifi till sina resenärer. Wow tyckte kunderna. Det blev en fördel. Men nu, när många transportbolag erbjuder gratis wifi, är det ingen konkurrensfördel längre. Det är ett måste. De som tog betalt för Wifi (exempelvis SJ) fick senare bjuda på tjänsten, för att inte uppfattas som sämre än sin bransch. Mervärden tenderar att bli basvärden med tiden. Vad kan du erbjuda i rekryteringen som sticker ut och är ett mervärde?

MÅLGRUPPENS DRIVKRAFTER ÄR DET VIKTIGASTE I ERT FÖRETAGS ERBJUDANDE

”Jobba hos oss. I november, den tråkigaste vädermånaden, får du jobba från vilken plats du vill. Vi vill att du ska kunna resa till solen, snön och upplevelserna. Det är vår företagspolicy.” Tror du det skulle attrahera i en jobbannons? Skulle du gilla det? Testa frågan på några i din närhet, och se om du också får se glädje och nyfikenhet sprida sig i ansiktet.

Här har vi nyckeln i ett framgångsrikt strategiskt arbete med arbetsgivarvarumärket. Att låta medarbetarnas drivkraft och behov vara i fokus. Det kommer göra ditt erbjudande, som arbetsgivare, starkt som gör att ert företag  upplevs som ett attraktiv modern arbetsgivare.


 

FÖLJ MED BORTOM MORGONDAGEN

Hur kan företag dra nytta av kompetens med hela världen som spelrum? Tillsammans utforskar vi begreppet digital nomad. Hur kan vi tänka och agera för att behålla de bästa talangerna i Värmland. Och dra nytta av världens kompetens. Här samlar vi reportage, artiklar, tips och inspiration.

LÄS MER OM DIGITAL NOMAD HÄR

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss