Tillsammans tar vi tag i kompetensbristen

En av de viktigaste frågorna för våra engagerade företag och organisationer är behovet av kompetensförsörjning och svårigheten att få tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle. Utan tillgång till kompetens riskerar företagens tillväxt att minska i en bransch som bara blir större.Här kan du läsa om våra prioriterade områden inom kompetensfrågan som utgår ifrån behoven hos medlemsföretagen i Compare. 

Digital Revolt – kompetensrapport 2019

Våren 2019 frågade vi medlemsföretagen i Compare hur de vill möta framtiden. Genom att kartlägga företagens behov, och vad de behöver för stöd, hjälps vi tillsammans åt att utveckla Värmland till en attraktiv, digital region. Det är med utgångspunkt i undersökningen Digital Revolt som vi formar projekt och insatser, samarbetar med andra organisationer och utbildningsaktörer samt formar egna utbildningar för att möta företagens behov. Nedan presenterar vi några av de prioriterade områdena inom arbetet med kompetensförsörjningen.

Gå till Digital Revolt 

 

Bredda rekryteringsunderlaget 

För att Värmland ska bli en ännu mer attraktiv digital region, och företagen ska lyckas med kompetensförsörjningen, behöver vi bredda rekryteringsunderlaget. Genom att locka en bredare målgrupp kan vi stärka kompetensförsörjningen. Därför behöver företagen se över hur de arbetar med t ex genusfrågor och vi behöver tillsammans reda ut vad som kan göra att en bredare målgrupp väljer att arbeta och utvecklas inom det digitala. Vi samarbetar bla med Region Värmland, andra värmländska kluster och företag för att bredda rekryteringsunderlaget och skapa en större attraktivitet.
Just nu tittar vi på en fortsättning och utveckling av projektet Genius in ICT där vi satte fokus på jämställdheten i den digitala sektorn i Värmland. Genom nätverket TechniQual samarbetar företag och organisationer för en mer jämlik teknikbransch i Värmland, ett viktigt arbete som Compare medverkar i.

 

Attraktiv digital region 

För att täcka kompetensbehovet inom Värmlands digitala sektor behöver vi även locka spetskompetens utifrån. Flera insatser görs för att Värmland ska bli en ännu attraktivare digital region så att fler vill bo, leva och arbeta här. Några initiativ som vi deltar i är Värmland Nästa som arrangeras av Handelskammaren Värmland där vi synliggjort spännande satsningar i vår region och alla de karriärmöjligheter som finns hos företagen i Compare, på plats i Stockholm och Göteborg. Vi samarbetar med Ny I Värmland där vi bla erbjudit företagen i Compare en unik möjlighet att träffa och rekrytera IT-talanger utifrån.

 

Kompetensutveckling 

För att säkra spetskompetensen och göra det attraktivt för fler att ställa om till en framtid inom det digitala samarbetar vi med både privata och offentliga utbildningsaktörer. Syftet är att utbudet kring utbildningar ska vara relevant och attraktivt utifrån branschens behov och utmaningar.

Digital kompetensutveckling 

 

Väcka teknikintresset hos unga

En viktig del i arbetet med kompetensförsörjning är att få fler unga att få upp ögonen för de möjligheter som finns och öka attraktiviteten för branschen i Värmland, så att fler väljer att jobba och utvecklas inom det digitala här. Några av de insatser vi genomför och deltar i är Samverkansprojekt med Karlstads kommun, där högstadie- och gymnasieelever har programmering på lektionstid och utbyter erfarenheter med varandra, Kodcentrum där mellanstadieelever får prova programmering på fritiden. Vi deltar i Yrkesmässan i Karlstad för att visa upp den digitala sektorn i Värmland för åttondeklassare. Varje år är vi ute och besöker flertalet värmländska skolor och berättar om branschen och de möjligheter som finns här. Compare finns också representerat i gymnasieingenjörsutbildningens programråd och i Teknikcollege Värmlands regionala styrgrupp.

 

Samverkan näringsliv och IT-studenter

Genom ett flertal aktiviteter är SNITS en katalysator för mötet mellan student och näringsliv. En unik möjlighet för studenter att skapa goda relationer med näringslivet i Värmland under studietiden. Det är också en möjlighet för företagen i SNITS att hitta framtida medarbetare och rekrytera de största talangerna.

 

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetenshjulet är vår modell för systematisk, strategisk kompetensförsörjning. Vi vill att fler ska kunna ta del av vårt arbete med kompetensförsörjning och har därför tagit fram en handbok för det som vi kallar för Kompetenshjulet.  Använd den gärna och tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.

Handbok för strategisk kompetensförsörjning 

 


Kontakt

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se
Hoppa till verktygsfältet