Hitta företag och kompetens inom den digitala sektorn i Värmland

Tillsammans med närmare 100 företag driver vi digital utveckling och innovation! Företagen som är med verkar inom konsultbolag, produktbolag, reklam-, -webb och kommunikationsbyråer, managementföretag, utbildningsföretag och telekombolag.

Välj vy:


Symetri

Symetri Facility Management helt kort Symetri FM’s kunder är alla typer av fastighetsägare. Många kommunala bostadsbolag, landsting och kommersiella fastighetsägare använder våra system och tjänster för en effektiv fastighetsförvaltning. Till dags datum hanteras nära 100 milj. kvm byggnadsarea i våra system. Det gör oss till marknadsledare när det gäller att göra byggnadsinformation tillgänglig. Vi erbjuder kunskap och system som hjälper dig och din verksamhet att göra mindre fel och mer rätt. Med dina fastighetsdata i ordning och tillgängliga för daglig användning får du mindre orosmoment och mer koll. Du behöver lägga mindre tid åt saker som inte skapar nytta och mer för sånt som gör det. Och med en bättre och mer lönsam verksamhet som resultat. Att fånga in och vårda alla data, smart. Genom vår Symetri FM SERVICES (fd Arkivtjänst) kan vi ta hand om alla befintliga källor till data och göra dessa strukturerade och tillgängliga. Saknas data, eller är otillförlitliga, kan vi t ex genom laserscanning återskapa och säkra kvaliteten. Kvaliteten på dina data sätter avgörande förutsättningar för kvaliteten på driften. Att använda data effektivt, varje dag I Symetri FM ACCESS (fd. HyperDoc) har du en lösning för alla behov och medarbetare. Ett gemensamt ställe där alla nödvändiga data kan hanteras och användas. Från avancerade 3D modeller till enklare underlag som inskannade ritningar, kan du ta fram underlag för kostnadseffektiv förvaltning, internhyreshantering, mått och areor, presentationer och korrekta underlag och arbetsorder. Utbildning och support – så klart Symetri FM erbjuder naturligtvis utbildning och support i de programvaror vi levererar samt för byggprocessen i sin helhet. Vi erbjuder support i form av klassisk helpdesksupport både via telefon och webb, och med möjlighet till uppkoppling över internet för att effektivt kunna stötta er i den dagliga verksamheten. Vårt synsätt kan förkortas till BLM Utifrån vår helhetssyn utvecklar vi ständigt stöd för informationshantering i en byggnads eller anläggnings hela livscykel – från tidiga skeden till drift och förvaltning. Vi erbjuder stöd och lösningar som förbättrar kommunikationen och effektiviserar processen för alla inom bygg- och fastighetsbranschen som strävar efter kostnadseffektivitet och ökad kvalitet. Vi kallar det Building Lifecycle Management – BLM.

Tieto

Våra specialiserade IT-lösningar och tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med cirka 18.000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen inom IT. Tieto erbjuder: IT-tjänster: ● Business intelligence ● Enterprise Content Management ● Infrastrukturtjänster ● Modernisering av äldre programvara ● Microsoft solutions ● Open source ● Oracle solutions ● SAP solutions ● Testing as a service ● Tjänstestyrning och samverkan ● Övergång och transformering FoU-tjänster: ● Embedded System Solutions ● Machine-to-Machine (M2M) Solutions ● Mobila lösningar ● Software Development Efficiency Outsourcing: ● Tjänster för affärssystem ● Applikationsverksamhet ● Kapacitetstjänster ● Informationssäkerhetstjänster ● Konsolidering och optimering ● Hantering av den digitala arbetsplatsen ● Serververksamhet ● Servicecenter och teknisk support ● Unified Communication & Collaboration Konsulttjänster och digitala tjänster: ● Tekniska konsulttjänster ● Affärskonsulttjänster ● Digital Customership ● Tieto Future Office® ● Financial value chain ● PPS (Praktisk ProjektStyrning) ● Utbildning Molntjänster: ● Tieto Integration Platform as a Service ● Tieto Unified Communications as a Service Branschspecifika lösningar: ● Bank och försäkring ● Energi ● Fordon ● Handel ● Logistik ● Media ● Offentlig sektor ● Olja och gas ● Skog ● Telekom ● Tillverkning ● Vård, omsorg och skola  

Häng med bortom morgondagen

Som medlem i Compare bidrar du till att utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Tillsammans driver vi digital utveckling och innovation!

Gå med i Compare