Hitta företag och kompetens inom den digitala sektorn i Värmland

Tillsammans med närmare 100 företag driver vi digital utveckling och innovation! Företagen som är med verkar inom konsultbolag, produktbolag, reklam-, -webb och kommunikationsbyråer, managementföretag, utbildningsföretag och telekombolag.

Välj vy:


CGI Sverige AB

CGI i korthet CGI är idag ett av världens största IT-tjänsteföretag. Vi är ett globalt bolag med över 77.000 medarbetare och vi verkar på över 400 kontor i 40 länder. I Sverige har CGI sina historiska rötter i WM-data som också fanns på många orter i Sverige, så CGI-modellen med närhet till våra kunder för ett ökat ansvarstagande är fortsatt en viktig del i våra goda kundrelationer. Vi erbjuder alla typer av verksamhetsstöd och IT-tjänster som möjliggör för våra kunder att framgångsrikt utveckla sina verksamheter. Vårt främsta mål är att skapa affärsnytta för våra kunder och vår arbetsmetodik är certifierad enligt ISO-9001, vilket innebär vi levererar i tid och enligt budget. CGIs kontinuerliga tillväxt är ett bevis på våra kunders förtroende för oss och för det engagemang som finns hos våra medarbetare. På CGI känner vi ägarskap och tar ansvar, därför är också en majoritet av oss delägare. Resultatet för våra kunder är en helhetsleverantör med de globala resurserna, branschexpertisen, stabiliteten och de engagerade experterna som behövs för att uppnå resultat.  CGI är fortfarande det största IT-tjänstebolaget i Sverige och vi har varit etablerade i Karlstad sedan slutet på 70-talet. Idag är vi cirka 160 personer i Karlstad och har konsulter och specialister inom många områden förutom produktutveckling och förvaltning. Nämnvärt är dock de experter och specialist team vi har i Karlstad inom Webb- & App-utveckling samt grupperingen som jobbar med BI/BigData/Internet of Things/Machine Learning/Artificiell Intelligens, som kompetensmässigt är världsledande inom sitt område! Att agera ansvarsfullt som företag är inte valbart Det är utgångspunkten för allt vi gör i CGI. Frågor kring miljö och socialt ansvarstagande är viktiga både för oss själva och för våra kunder. CGIs lösningar finns överallt i vårt samhälle, utan att du tänker på det och vi är stolta över att vara med och bidra till samhällsutvecklingen. Vi är ett ansvarstagande företag som bryr oss om det samhälle vi lever och verkar i. Vi har ett omfattande CSR program (Corporate Social Responsibility) som bl.a. innefattar våra medarbetares hälsa och välbefinnande, hållbart partnerskap med våra kunder, minskad miljöpåverkan, etiskt agerande samt inte minst, att stödja de samhällen vi lever och agerar i.

Elvenite

Elvenite digitaliserar livsmedelsindustrin. Som förbättringskonsulter levererar vi resultat i gränslandet mellan IT och verksamhetsutveckling inom främst livsmedelssektorn. Vi arbetar med några av Skandinaviens största varumärken. Elvenite bildades 2007 och har i dagsläget ett 70-tal konsulter med kontor i Stockholm, Karlstad och Malmö. Sedan 2018 tillhör vi även Combined Excellence, en koncern med flertalet specialistbolag inom IT.   Elvenite verkar främst inom följande områden: ● ERP & Integration – Digitalisera din verksamhet och utveckla dina affärer med ett av marknadens kraftfullaste affärssystem, Infor M3. Med branschspecifika applikationer och mobila lösningar, effektiviserar du verksamheten och lägger grunden för en fantastisk och digital kundupplevelse. Vi erbjuder även vår egna produkt MPOW3R, appar som skräddarsys att förenkla och snabba upp en viss arbetsuppgift genom att skala bort all onödig logistik. ● Business Insight – Genom att lära känna din verksamhet och utifrån ditt behov nyttja inneboende resurser, hjälper vi dig att ta fram information och visualisera den på ett överskådligt sätt, så att du kan fatta snabba och datadrivna beslut med hjälp av Business Intelligence och Advanced Analytics. ● Business process services – Vi underlättar för våra kunder i det dagliga arbetet i allt från att tekniken ska fungera, till att processer behöver förbättras. ●Strategi och innovation ● Data driven insights

Häng med bortom morgondagen

Som medlem i Compare bidrar du till att utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Tillsammans driver vi digital utveckling och innovation!

Gå med i Compare