Det övergripande målet med COM³ är att främja den digitala utvecklingen för mindre företag på glesbygden i Nordsjöregionen i norra Europa, där företag på landsbygderna i medverkande regioner kan stärka sin konkurrenskraft, växa och skala upp genom effektiv användning av digital teknik.

Alla COM³-partners kommer att delta i att testa COM³-modellen och dess lösningar i 9 regionala pilotprojekt. I projektet deltar organisationer från Sverige, Norge, Danmark, England, Tyskland, Holland och Belgien.

I Värmland samarbetar Compare med Länsstyrelsen i Värmland och Torsby kommun, där också vårt pilotprojekt ”COM3Torsby” äger rum.

Avsikten är att använda och sprida Compares koncept Be digital inom ramarna för projektet och att affärsutveckla de lokala företagen och besöksnäringen i Torsby kommun genom digital utveckling och teknik.

Vill du delta eller veta mer? Kontakta våra projektledare!

LÄS mer på COM3-projektets webbsida