Det övergripande målet med COM³ är att främja den digitala utvecklingen för mindre företag på glesbygden i Nordsjöregionen i norra Europa, där företag på landsbygderna i medverkande regioner kan stärka sin konkurrenskraft, växa och skala upp genom effektiv användning av digital teknik.

Alla COM³-partners kommer att delta i att testa COM³-modellen och dess lösningar i 9 regionala pilotprojekt. I projektet deltar organisationer från Sverige, Norge, Danmark, England, Tyskland, Holland och Belgien.

I Värmland samarbetar Compare med Länsstyrelsen i Värmland och Torsby kommun, där också vårt pilotprojekt ”COM3Torsby” äger rum.

Avsikten är att använda och sprida Compares koncept Be digital inom ramarna för projektet och att affärsutveckla de lokala företagen och besöksnäringen i Torsby kommun genom digital utveckling och teknik.

Vill du delta eller veta mer? Kontakta våra projektledare!

LÄS mer på COM3-projektets webbsida

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss