Senast uppdaterad: 2021-10-28

1. Utbildningar

1.1 Anmälan

Anmälan är bindande när deltagaren mottagit skriftlig bekräftelse från Compare. För vissa utbildningar används principen först-till-kvarn, medan för andra utbildningar kan ett förbestämt urval avgöra vem som får delta i utbildningen. Anmälan efter sista anmälningsdag är i många fall möjlig, men garanterar ingen plats på utbildningen.

1.2 Betalning

Fakturering sker i samband med kursstart och har betalningsvillkor 30 dagar, om inte annat överenskommits. Utbildningens deltagare ansvarar för att tillhandahålla korrekta faktureringsuppgifter.

1.3 Ångerrätt

Konsumenter har rätt att ångra köp inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Om deltagaren påbörjat en utbildning anses ångerfristen vara förverkad och deltagaren kan inte ångra sin beställning eller sitt köp.

1.4 Avbokning

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom samma organisation, förutsatt att denne uppfyller eventuella förkunskapskrav. Compare ska då skriftligen informeras med den nya deltagarens personuppgifter.

Avbokning ska ske skriftligen till Compares angivna kontaktperson – om inget annat anges på respektive utbildningssida. Avbokning ska bekräftas av Compare.

Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. Om en deltagare uteblir från utbildningen, utan att avbokning skett, debiteras 100% av kursavgiften.

1.4.1 Avbokning för kostnadsfri utbildning

Att en utbildning är kostnadsfri för deltagare innebär inte att utbildningen saknar kostnader. Vid sen avbokning enligt punkt 1.4 har Compare rätt att debitera deltagaren för eventuella förluster som drabbar Compare. Exempel kan vara att deltagaren faktureras hela, eller del av, utbildningens uppskattade värde.

1.4.2 Undantag från sen avbokning

Kan deltagaren styrka sin frånvaro med ett läkarintyg, på grund av sjukdom, vård av sjukt barn eller dylikt, sker ingen debitering av kursavgiften.

1.5 Reservation för ändringar

Compare förbehåller sig rätten att ställa in, eller ändra datum för, en utbildning, vid händelser som är bortom vår kontroll, s.k. force majeure, eller vid oförutsedda händelser. Exempelvis vid för få anmälda deltagare, eller om kursledare får akut förhinder och ingen lämplig ersättare finns att tillgå med rimliga ansträngningar.

1.6 Tekniska förutsättningar

Compare ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss