Compare-luncher

En öppen mötesplats för alla som är intresserade av nätverkande och aktuella ämnen. Vi anordnar ungefär en Compare-lunch i månaden och fokus ligger på nätverkande, workshops och inspiration. Tanken är att du som företagare ska få med dig en ny kontakt eller en ny tankeställare efter varje lunch. 

Genomförda Compare-luncher 2017

Genomförda Compare-luncher 2016:

..............................................

Genomförda Compare-luncher 2015:

Genomförda Compare-luncher 2014:

..............................................

Genomförda klusterluncher 2014:

Genomförda klusterluncher 2013: