ISIS: IT och Säkerhet i Inre Skandinavien

Projekttid: 1 januari 2013 - 31 augusti 2014

ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad. Projektet pågår initialt fram till hösten 2014 i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt i kommande Interreg-projekt.

Projektorganisation:

 • Styrgrupp: Göran Österman (Compare), Espen Køhn (Hedmark fylkeskommune), Øystein Lunde (Akershus fylkeskommune) och Anita Orlund (Kunnskapsbyen).
 • Projektledning: Marit Heiberg (Kunnskapsbyen) och Mikael Lundström (Compare).
 • Projektmedlemmar: Trine Kopstad Berentsen (Kunnskapsbyen) och Sven Carlsson (Compare).

Övergripande mål för ISIS-projektet:

Mål 1: Bidra till att utveckla forskningsparker inom IT och säkerhet samt att stärka det interregionala samarbetet mellan dessa:

 • Kartlägga och analysera intresset hos aktörer på båda sidor om gränsen
 • Utveckla relationerna mellan högskolor/universitet, myndigheter och företag för att bidra till kunskapsspridning och utveckling
 • Undersöka möjligheterna till en gemensam kompetensportal
 • Arrangera konferenser och andra mötesformer
 • Främja intresset för tekniska studier bland kvinnor

Mål 2: Etablera ett interregionalt kluster inom IT-säkerhet och genom detta initiera ett utvecklingsprojekt inom IT-säkerhet:

 • Kartlägga och analysera intresset hos aktörer på båda sidor om gränsen
 • Utveckla DART-konceptet (Disaster & Recovery Test)
 • Utreda möjligheterna till synergier kring planerade IT-säkerhetscenter
 • Etablera ett partnerskap i Inre Skandinavien

Kunnskapsbyen Lillestrøm har mer än 120 medlemsföretag (med tillsammans cirka 4.000 anställda exklusive personal i kommuner, fylkeskommun och skolor) som samarbetar kring näringslivsutveckling och kunskapsdriven samhällsutveckling tillsammans med högskolor, universitet och forskningsmiljöer. Lillestrøm (mellan Oslo och Gardermoen) ligger i en av Norges starkaste tillväxtregioner. Läs mer på www.kunnskapsbyen.no

Stiftelsen Compare Karlstad har mer än 100 intressentföretag (med tillsammans närmare 3.500 anställda) inom IT och telekommunikation (ICT). Genom Compare samverkar företagen med varandra, med Karlstads universitet och andra offentliga aktörer i regionen. Genom samverkan har Compare bidragit till att etablera gemensamma forsknings- och utvecklingsmiljöer (exempelvis Compare Testlab). Läs mer på www.compare.seInterreg Sverige-Norge är ett program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det geografiska området Inre Skandinavien utgörs av Värmlands och Dalarnas län i Sverige samt Hedmarks fylke, Östfolds fylke och Akershus fylke i Norge. Programmets övergripande mål är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Den svenska delen av ISIS-projektet finansieras med medel från EU, Region Värmland och Karlstads kommun. Läs mer på www.interreg-sverige-norge.com