Digitalisering av den Värmländska besöksnäringen – från ord till handling 2.0

I februari arrangerade Visit Värmland och Compare en gemensam workshop för att diskutera utmaningar och möjligheter för den värmländska besöksnäringen med hjälp av digital teknik.

Det var ett tjugotal deltagare från medlemsföretagen i de båda klustren som deltog. Ett antal områden identifierades under workshopen som de största utmaningarna, dels för att nå en fördubbling av omsättningen av besöksnäringen till 2015, och vad en fördubbling i sig medför. Områden som identifierades var logistik, bredband, slitage, miljömedvetenhet, säsongsutjämning, synas i mängden, sticka ut - unikitet, förstå sin marknad, samverkan, lyssna på behov och samspel med besökarna. Under workshopens andra hälft gjordes en djupdykning med fortsatta diskussioner inom fyra prioriterade områden - hållbarhet, kommunikation, samverkan och skapande av unikitet.

Utveckla den Värmländska besöksnäringen med hjälp av digital teknik
Nu tar vi ytterligare ett steg och erbjuder ännu en arena där medlemsföretag från Compare och Visit Värmland får möjlighet att träffas och fortsätta diskutera digitalisering inom besöksnäringen. Den 11 maj kl 16.30-18.00 samlas vi på Elite Stadshotellet Karlstad för en workshop i speed dating-format där syftet är att skapa så många kontaktytor som möjligt mellan ICT-företagen och Visit Värmlands medlemmar för att utveckla den Värmländska besöksnäringen med hjälp av digital teknik.

Läs mer och anmäl dig här

Relaterat innehåll