Compare ingår i digitaliseringsprojekt för industrin

Under maj 2017 – december 2018 kommer Compare, tillsammans med flera organisationer, genomföra digitaliseringsprojektet INDIGO. Projektet utgår ifrån företagens behov av digitalisering inom industri och industrinära tjänster med IUC / Stål & Verkstad som projektägare.

Projektet INDIGO genomförs i Värmland, Örebro och Dalarna och är ett samarbete mellan flera organisationer, bland annat IUC / Stål & Verkstad, IUC Dalarna, Örebro Universitet, Compare och Bergsskolan. Under projekttiden ska workshops och coachning genomföras i totalt 54 företag (18 per region) inom ämnen och insatser som utgår från företagens behov av digitalisering. En indikation på inriktning av projektet framgår av en förstudie som genomförts där det blev tydligt att många företag efterfrågar digital marknadsföring och effektivt användande av affärssystem.

Vi återkommer om hur IT-företagen kan bli involverade i projektet.

Kontakta Magnus Bårdén, Compare, eller Mattias Säfström, IUC / Stål & Verkstad, för mer information.

Magnus Bårdén
0708-15 56 65
magnus.barden@compare.se  

Mattias Säfström
072-227 44 82
mattias.safstrom@iucstalverkstad.se

Relaterat innehåll