Compis

Compis är Compare-företagens fritidsförening. Grundtanken och målsättningen med Compis kan sammanfattas i följande punkter - Hälsa, Stordriftsfördelar, Bygga nätverk och Publicitet.

Compis-medlemmar är de anställda på de Compare-företag som valt att ansluta sig till Compis och betalar en medlemsavgift - se vilka företag som är med i Compis i kontaktlistan till höger (längst ned).

Compis drivs med stöd av Compare-kansliet men styrs av en styrelse med representanter för Compare-företag - se vilka som ingår i styrelsen i kontaktlistan till höger. Marica Gunnesby är ordförande i Compis och Malin Eide är kontaktperson på Compare.

 • Aktiviteter: Compis arrangerar ett antal återkommande och tillfälliga aktiviteter för medlemmarna - se Aktiviteter nedan.
 • Medlemsförmåner: Medlemmar i Compis erbjuds rabatter från ett antal fritidsrelaterade företag och verksamheter - se Medlemsförmåner nedan.

Varför Compis?

Hälsa, motion och en bra fritid. Det är ingen tvekan om att sambanden är starka mellan det som sker före och efter arbetsdagens slut. För att vara långsiktigt konkurrenskraftiga krävs att företagen tar ett ansvar för att medarbetarna på olika sätt mår bra. Inte bara på jobbet utan också på fritiden.

 • Hälsa: Motion och hälsa är viktigt för trivsel och prestation på arbetsplatsen. En gemensam fritidsförening ska uppmuntra ökad aktivitet bland medlemsföretagens medarbetare.
 • Stordriftsfördelar: Genom vår storlek kan vi förhandla oss till bra villkor på det mesta kring hälsa, motion och fritid. Rabatter på träningsinstitut och gym men också bra hyresnivåer på anläggningar i samband med gemensamma arrangemang.
 • Bygga nätverk: Fritidsföreningen ger möjligheten att på ett informellt sätt träffa kollegor i branschen och lära känna varandra.
 • Publicitet: En gemensam fritidsförening med ett stort antal medlemmar skapar positiv uppmärksamhet för Karlstads IT-företag.

Bli Compis-företag

Alla Compare-företag kan bli ett Compis-företag - och därmed kan företagets alla anställda bli medlemmar i fritidsföreningen Compis med möjlighet att delta i föreningens aktiviteter och ta del av föreningens rabatter och avtal.

 • Medlemsavgift: Företagen betalar 50 kr per anställd (i Karlstad/Värmland) och år. Vid speciella aktiviteter kan en avgift per deltagare förekomma.
 • Medlemskort: Varje medlem i Compis får ett eget medlemskort som ska uppvisas för att få ta del av medlemsförmåner. Dessa finnas att hämta hos Malin på Compare.

Löpande aktiviteter:

 • Innebandy - varje onsdag klockan 11-12 i Innebandyhallarna (kräver medlemsskap i aktuell innebandyförening. Mer info kommer inom kort)
 • Rinkbandy - Fredagar kl. 11.15 i Kobbs Arena (kräver även medlemsskap i Rinkbandyföreningen)

Kommande aktiviteter:

 • Den 3/5 startar löparkvällar med IF Göta
 • Den 17/5 har IF Göta och OK Tyr Maratonstafetten 2017. Vi utmanar alla Compis-företag att delta och delar ut pris till bäst placerade företag som är med i Compis. www.maratonstafetten.se
 • Karlstad stadslopp går av stapeln den 17 juni och alla Compis-företag har rabatt på startavgiften. Compis kommer även, som tidigare år att ha ett tält i området där vi kan samlas innan loppet varva ner efteråt. Det kommer finnas lite förfriskningar.

Styrelsen vill gärna ha in Era förslag på aktiviteter vi skall erbjuda inom Compis. Maila oss via kontaktuppgifterna till höger.  

Medlemsförmåner 2017