CompareKvinna

CompareKvinna är ett nätverk som riktar sig till alla kvinnor med IT-relaterade yrken i Värmland (alltså inte bara anställda på Compare-företag). Nätverket stöds av Compare, Tieto, CGI, Sogeti och Karlstads universitet. Kvinnor med IT-relaterade yrken behöver synliggöras – dels för att stärka varandra, dels för att få in fler kvinnor i den mansdominerade branschen. Därför stödjer Compare kvinnliga nätverk som finns - och som gemensam och neutral samverkansorganisation för Compare-företagen ser vi det som naturligt att även driva frågan om ett oberoende nätverk för IT-kvinnor.